Dynamics 365 for Talent

Dynamics 365 for Talent

El millor equip per a la teva empresa.

Automatització de tasques de RRHH

Eines per a una contractació encertada

Crea experiències per als candidats

Impulsa la integració en l'empresa

Projecta laboralment als teus treballadors

Obtingues avaluacions de rendiment

Treu el millor del teu equip!

Microsoft Dynamics 365 for Talent és una eina que recolza al departament de Recursos Humans en tot el procés de contractació i integració de personal. Es tracta d'una solució d'extrem a extrem que, a través de la seva integració amb LinkedIn, aporta informació i capacitat de gestió a l'empresa.

  • Capta als candidats perfectes i converteix-te en la seva primera opció.
  • Condueix als treballadors a l'èxit laboral: marca objectius i projecta les seves carreres.
  • Optimitza la gestió i funcionament del departament de Recursos Humans.

Dynamics 365 for Talent: Attract

La integració amb LinkedIn permet a Dynamics 365 for Talent trobar amb rapidesa perfilis que encaixen en les necessitats de l'empresa. A més, aquesta integració aporta una visibilitat del candidat que simplifica la seva avaluació.

D'altra banda, aquesta eina millora la comunicació amb el candidat a través de LinkedIn InMail, un potent feedback i Office 365. Per exemple, les entrevistes es concreten a través del calendari de Office. Així mateix, ofereix un portal en el qual els candidats poden chequear cada pas del procés i on disposen d'informació relativa a l'empresa.

Dynamics 365 for Talent vol que la teva empresa sigui la primera opció dels candidats. Per això, aquests reben actualitzacions constants de l'estat de la seva candidatura i tota la informació pertinent. D'altra banda, és possible realitzar un seguiment de les pedreres de candidats.

interview-1371360_1280
Microsoft Dynamics 365 for Talent

Dynamics 365 for Talent: Onboard

Una vegada que el candidat ha estat seleccionat, Dynamics 365 for Talent permet que s'integri i involucri en l'empresa en la major brevetat possible. Amb aquest propòsit ofereix una guia personalizable amb pautes per la pre-integració i la integració de la nova incorporació. Per exemple, assignant una agenda per al primer dia.

Es creen llistes de comprovació de la integració personalitzades per a cada empleat. D'altra banda, els recursos, per exemple cursos de formació, se centralitzen en una ubicació per accelerar l'impacte.

Una altra forma d'incrementar la productivitat és identificant contactes i compartint recursos i documents, la qual cosa ajudarà molt als nous membres de l'equip. Els progressos es poden monitorizar i comprovar en dashboards actualitzats en temps real.

Crea cultura d'alt rendiment!

Amb Microsoft Dynamics 365 for Talent es fomenta la cultura de l'excel·lència. En primer lloc, es potencien les converses periòdiques entre treballadors i managers. Per tant, el feedback és continu.

D'altra banda, l'actuació de l'empleat és totalment transparent. Així es poden prendre accions correctivas de forma immediata.

Així mateix permet un seguiment continu dels assoliments de l'empleat. Atenent al compliment d'objectius, el compliment de les qualificacions requerides i obtenint recomanacions de trainings addicionals. D'aquesta forma es busca recompensar als millors treballadors. 

A més, Dynamics 365 for Talent es preocupa de desenvolupar oportunitats a mesura per als empleats que impulsin i projectin les seves carreres.

Dynamics 365 talent